Slovenská mozaika - 24. a 25.10. 2020 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.,  historik a univerzitný profesor, ktorý predstaví knihu    Korešpondencia  T. G. Masaryk – slovenskí verejní činitelia 1918 – 1937. Kniha časovo nadväzuje na analytické a edičné spracovanie témy vývoja vzťahu T. G. Masaryka so Slovákmi (slovenskými verejnými činiteľmi) a v tomto zväzku prezentuje obdobie od roku 1918 do roku 1937. V edičnej časti je zaradených 279 dokumentov, predovšetkým dopisov a telegramov, ale aj memoránd a žiadostí, s ktorými sa rôzne slovenské verejné korporácie, spolky či jednotlivci obracali na prezidenta republiky. Súbor dokumentov je doplnený edičným úvodom, zoznamom korešpondencie, menným registrom, cudzojazyčným resumé a krátkou obrazovou prílohou. Publikácia tak prostredníctvom vybranej korešpondencie dokumentuje vzťah T. G. Masaryka k Slovensku a slovenským verejným činiteľom v rokoch prvej Československej republiky.  Rozhovorom s prof. Rychlíkom o tejto novej publikácii si pripomenieme  aj blížiace sa 102.  výročie vzniku Československa

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR