Slovenská mozaika 27.9.2015 9:00 Milota Havránková

V novom vysielacom čase sa  stretneme s profesorkou  Milotou Havránkovou, umeleckou fotografkou,   ktorá neustále  experimentuje, láme tradície, mení rukopis i výrazový slovník svojej tvorby. Ako prvá fotografka na Slovensku získala cenu Krištáľové krídlo za výtvarné umenie a SEDF jej udelil cenu Osobnosť výtvarnej fotografie.

                                                  Foto. M. Havránková

GHMP usporiada Milote Havránkovej veľkú retrospektívnu výstavu. Od 2. októbra ju môžete navštíviť                                 v  Dome u Kamenného zvonu na Staromestskom námestí v Prahe.

 

                    Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ