Slovenská mozaika 29.9.2019 s Ľubicou Keptštovou a časopisom Slniečko

           Slovenská mozaika 29. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET  

                                   Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľka, poetka a prekladateľka Ľubica Kepštová Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pôsobila ako pracovníčka knižnice domu detí a mládeže . V súčasnosti  je šéfredaktorkou detského časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.  .  V dnešnej Slovenskej mozaike nám predstaví  historický vznik, vývin slovenského detského časopisu Slniečko i jeho a súčasnú  podobu.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na:

 http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubicou-kep%C5%A1tovou-%C4%8Dasopisom-slnie%C4%8Dko                                                     

                                                 

                                            https://www.radiozet.cz
                                                   alebo 101,1 FM

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na :

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ