Slovenská mozaika 4 a 5. 04. 2020 na Rádiu ZET

Slovenská mozaika  4 a 5. 04.  2020 na Rádiu ZET

Divadlo žije a dýcha, keď sa zdvihne opona a nastane súznenie medzi divákom a hercom. Tento rok sa už od 10 marca v ČR ani jedno divadlo neotvorilo a nezdvihlo oponu. COVID 19 to nedovolil. V dnešnej Slovenskej mozaike sa o súčasnej  situácii budeme rozprávať v momentálne zatvorenom divadle Palace v Prahe s riaditeľom Milanom Školníkom a hercom a tlačovým  hovorcom divadla,  Richardom Trsťanom. Kvalita nahrávky zodpovedá rúškom na našich ústach. Bez nich to teraz nie je možné......

                                                  http://www.radiozet.cz/

            Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR