Slovenská mozaika 4.6.2015 Slovenské pamiatky UNESCO

    Slovenská mozaika   4. 6. 2015  od 15:00 hod. na Rádiu  ZET

 

V prvej časti sa s PhDr. Milenou Blažkovou porozprávame o hmotných pamiatkach na Slovensku, zapísaných do Kultúrneho  svetového dedičstva UNESCO. V druhej časti nám interpret a výrobca fujár Dušan Holík z Očovej predstaví fujaru, ktorá bola  v novembri 2005 v Paríži zapísaná  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

                                                              

  

                                                                     http://www.zet.cz/

                                                            alebo 101,1 F

 Vypočuť si môžete tri dni po odvysielaní v archíve rádia, alebo na  http://www.bonafideos.cz/

                                   Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR a ÚV ČR