Slovenská mozaika 5 a 6. 11. 2022 v Rádiu Z

Slovenská mozaika 5. a 6. 11. 2022  v bloku od 7. do 8. hod.   v  Rádiu Z

V rámci osláv vzniku samostatného Československa prezident ČR Miloš Zaman   udelil  Rád Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy (za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv) im memoriam  slovenskému spisovateľovi a publicistovi, Ladislavovi Mňačkovi. Dnešná Slovenská mozaika bude patriť tomuto nejprekladanejšiemu slovenskému spisovateľovi.

Pre  Rádio Z  ju pripravuje  BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR,  Úřadu vlády ČR a

                                                   Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.