Slovenská mozaika o Alexandrovi Dubčekovi

Slovenská mozaika  6. - 7.  11. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

Tento diel  Slovenskej mozaikay bude venovaný Alexandrovi Dubčekovi. Rok 2021 je na Slovensku vnímaný ako  rok Alexandra Dubčeka. 27. novembra 2021 uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Slovák Alexander Dubček,  česko - slovenský komunistický politik bol  vrcholným predstaviteľom  Pražskej Jari.   Od januára 1968 zastával funkciu, prvého tajomníka ÚVKSČ v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“.  V dnešnej SM prinášame pohľad 2 slovenských a jedného českého historika na Alexandra Dubčeka.

Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, november 6, 2021