Slovenská mozaika - odboj v čase heydrichiády.

Slovenská mozaika  -  odboj v čase heydrichiády.

"Anna Malinová. Bezpečný úkryt pre Gabčíka" Tento dokumentárny film Veroniky Homolovej Tóthovej pútavo odhaľuje súvislosti odboja v čase heydrichiády.

Príbeh Jozefa Gabčíka,  vdovy Anny Malinovej a jej dcéry Alenky sa týka nás všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej vojne Československo obnoviť v pôvodných hraniciach.

Rozhovor s Veronikou Homolovou Tóthovou  prinášame v Slovenskej mozaike.