Slovenská mozaika s Alexandrom Udvardym

Slovenská mozaika 30. a  31. 7. 2022  od 7:00 – 8:00 hod. v Rádiu Z s Alexandrom Udvardym, starostom obce Halič. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1299 – pod názvom Holuch. V súčasnosti je Halič moderná, rýchlo sa rozvíjajúca obec. Najväčšou dominantou obce je zámok ­ - národná kultúrna pamiatka. Medzi historické dominanty obce rovnako patria: rímskokatolícky kostol Nájdenia sv.kríža - národná kultúrna pamiatka, synagóga, soľný úrad a hrobka rodiny Forgách.

Pre  Rádio Z  ju pripravuje  BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR,  Úřadu vlády ČR a

                                                   Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.