Slovenská mozaika s Andrejom Probstom 1 a 2. 1. 2022

Slovenská mozaika 1.  2.  2022 od 9:20 h.  a 2.1.2022 od 7:00 h. v  Rádiu Z

Hosťom Slovenskej mozaiky  je inovátor a autor vzdelávacích webov  Andrej  Probst.  Sám o sebe hovorí:Venujem sa vzdelávaniu cez tvorbu digitálnych edukačných nástrojov pre distančné vzdelávania na základných a stredných školách. Ide o webové portály www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in, www.trainbra.in, www.geograf.in . Žiaci a študenti na nich precvičujú nadobudnuté znalosti v škole. Učiteľ zadáva úlohy, sleduje rozvoj žiakov. Rodičia majú prehľad, ako ich deti pracujú.   Niečo som sa v živote naučil, nadobudol som nejaké skúsenosti, mnohé veci sa mi v živote podarili, rád sa o to podelím s ostatnými. Zo Slovenska odchádza stále viac ľudí (veď aj ja som odišiel). A Slovensko potrebuje pomôcť. “  To sa prejavilo aj v iniciatíve Srdcom Doma, kedy Slováci v zahraničí využili aj aplikáciu Srdcom Doma, aby si zaistili žiadosti o možnosť voľby poštou .  Andrej je spoluzakladateľom a súčasným predsedom spolku Pražská kaviareň.

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, január 1, 2022