Slovenská mozaika s Braňom Holičkom

Slovenská mozaika  11. -  12.  12. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z

Hosťom Slovenskej mozaiky bude divadelný a filmový herec, režisér a dabér Braňo Holiček. V Slovenskej mozaike zaspomína na svoje začiatky v umeleckom svete v Košiciach , kedy ako detský herec túžil študovať na konzervatóriu v Prahe,  ako ho potom štúdium réžie na DAMU  doviedlo od divadelnej réžii aj k réžii televíznej.

      

Pre Rádio Z Slovenskú mozaiku pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR,  Úradu vlády ČR a Úradu  pre Slovákov žijúcich v zahraničí.