Slovenská mozaika s Fedorom Gálom 14. 1. 2022 v Rádiu Z

Rozhovor s Fedorom Gálom 14.  a 15. 1. 2023 v bloku od 7:00 – 8:00 hod. v  Rádiu Z

V prvej relácii  slovenskej mozaiky v roku 2023 si vypočujete rozhovor s Fedorom Gálom, sociológom, spisovateľom, filmárom, zakladateľom VPN a lídrom zamatovej revolúcie na Slovensku. Celá jeho tvorba reaguje na spoločenské problémy a veci úzko sa dotýkajúce jeho osobnej histórie, ktorá však nie je významne odlišná od osobných histórií miliónov iných ľudí. Fedor Gál je Slovák židovského pôvodu, ktorý po prenasledovaní a problémoch na Slovensku v roku 1992, vyplývajúcich z jeho politickej angažovanosti a nesporne aj príslušnosti k dlhodobo prenasledovanej menšine, sa presťahoval do Českej republiky a žije v Prahe dodnes.

Pre  Rádio Z  ju pripravuje  BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR,  Úřadu vlády ČR a

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.