Slovenská mozaika s fotografkou Milotou Havránkovou

Slovenská mozaika   15.  9. 2023 -   Milota Havránková – výzamná slovenská fotografka, premierový dirl pridaný na web. stránky

 Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesorka Milota Havránková, významná slovenská fotografka a vysokoškolská profesorka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Vstúpila na umeleckú scénu koncom 60. rokov 20. storočia, v čase keď si experimentálna inscenovaná fotografia začala výraznejšie presadzovať svoju pozíciu v rámci všeobecného kontextu v umení. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Cez fotografiu sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.

 

Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
piatok, september 15, 2023