Slovenská mozaika s hud. skladateľom Vladimírom Martinkom

Slovenská mozaika  8. a  9.  mája 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z   
Hosťom Slovenskej mozaiky bude hudobný skladateľ, dirigent a klavírista Vladimír Martinka.  

Vyštudoval hru na klavír, dirigovanie a kompozíciu na Konzervatóriu v Žiline. V štúdiu pokračoval v Basileji, v Bostonu a na Filmovej akadémii v Badensku-Württembersku. Do roku 2003 absolvoval sólové komorné koncerty, súťaže a nahrávky v Evrópe, v Severnej Amerike a v Ázii.  Od roku 2004 sa prevažne venuje filmovej hudbe /Rozhovor s nepriateľom,  Legenda o lietajúcom Cypriánovi,  Láska na vlásku, Únos, Cesta do nemožna, Sviňa, O liečivej vode..../Ako orchestrátor a dirigent spolupracoval na projektoch Battlefield 1, Battlefield 5, Tsunami, Amundsen, The Last Vermeer, Delirium, realizoval nahrávky  so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, spolupracoval na veľkej nórskej animácii Captain Sabertooth a tiež na rôznych reklamných kampaniach.  

                           

foto archív

 

Spoločne s manželkou a dcérkami žije v bilingválnej československej rodine v Ondřejově v Čechách.

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, máj 8, 2021