Slovenská mozaika s Janou Prekopovou, riaditeľkou MŠ v Nupacích

 Slovenská mozaika 15. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Jana Prekpová, učiteľka a riaditeľka MŠ Klubíčko v Nupacích.

                                                

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-janou-prekopovou-riadite%C4%BEkou-m%C5%A1-v-nupac%C3%ADch-0

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

 

.