Slovenská mozaika s Kamilom Peterajom

Slovenská mozaika 10. a 11. októbra 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                           Hosťom Slovenskej mozaiky bude básnik Kamil Peteraj.  Biely kvet, Atlantída, Čo bolí, to prebolí......Tieto hity  s obľubou  počúvajú  celé  generácie na Slovensku aj v Čechách.  Autorom textu je  slovenský básnik Kamil Peteraj . Minulý mesiac oslávil 75 narodeniny.  Málokto o ňom vie, že na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na husle , avšak  časom vymenil noty za písmenká , miesto sláčika dal prednosť ceruzke a prihlásil sa na VŠMU, kde absolvoval štúdium dramaturgie. Kamil Peteraj uverejnil prvé básne v časopise Slovenské pohľady v roku 1964 a už v nasledujúcom roku debutoval aj knižne, básnickou zbierkou Sad zimných vtákov. Za túto zbierku dostal  cenu svetového Pen klubu. Bol vtedy 19. ročným študentom VŠMU a o udelení svetovej ceny Pen klubu sa dozvedel z médií a od kamarátov. Okrem poézie rovnocennou súčasťou Peterajových tvorivých úsilí je jeho pôsobenie v oblasti písania textov populárnej hudby a možno ho pokladať za zakladateľa modernej slovenskej textovej tvorby.  A aký Kamil Peteraj je?  Je vášnivý chodec, miluje  nočnú jazdu  v aute, pri hudbe relaxuje a najradšej číta eseje. Hrá tenis, venuje sa domácemu muzicírovaniu a cykloturistike. Rád vedie dlhé telefonické rozhovory. Dokáže písať obidvomi  rukami  a my dúfame, že napíše ešte veľa  básní  a  textov piesní.   

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR