Slovenská mozaika s Mgr. Ivanou Mrázkovou

Slovenská mozaika 16.  a 17.  januára  2021 od 7:00 do 8:00  na Rádiu Z    

Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude Mgr. Ivana Mrázková, stredoškolská profesorka, prekladateľka a korektorka z nemeckého a slovenského jazyka, metodička prevencie a lektorka projektov zameraných na protipredsudkovú výchovu. V rozhovore sa zameriame na online výučbu v školách, na kritériá hodnotenia študentov v tomto období a porozprávame sa  aj o predsudkoch, multikultúrnych projektoch, bilingválnej výchove  a prianiach do nového roku.

  Foto archív.

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR