Slovenská mozaika s MUDr. M. Babiakovou 8, 9 a 10 mája 2020

   Slovenská mozaika  8, 9 a 10. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky  je MUDr. Mira Babiaková, vedúca lekárka psychiatrickej ambulancie Hélio – centrum pro duševní zdraví v Prahe. Po skončení LF UK v Bratislave nastúpila do Psychiatrickej liečebni Bohnice v Prahe. Porozpráva nám o nielen o svojej práci psychoterapeuta a lektora,  ale aj o tom,  ako zvládať  súčasnú dobu, v ktorej zažívame nové životné situácie.

                                       

http://www.zet.cz/  alebo 101,1 FM

                                           

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ