Slovenská mozaika s PhDr. Ivanom Kamencom, CSc.

Slovenská mozaika  -  01. 09. 2023  - Pridaný premierový diel na webové stránky

Predpoklady a príčiny zapojenia sa židovských   obyvateľov do protifašistickej rezistencie na Slovensku - premierový diel pridaný na web. stránky.

Hosťom Slovenskej mozaiky bude PhDr.Ivan Kamenec CSc., historik v Historickom ústave SAV v oddelení novodobých dejín. Ivan Kamenec je autorom šiestich kníh z obdobia druhej svetovej vojny a z obdobia medzi dvomi svetovými vojnami v strednej Európe. Spolupracoval aj pri vytváraní školských učebníc. Publikoval viac ako sto historických štúdií .V roku 1999  mu bola udelená mezinárodná literárna Cena Egona Erwina Kischa. Je nositeľom Ceny Slovenského literárneho fondu a Českého fondu literatúry faktu..


 

 

Slovenskú mozaiku pripravuje  BONA FIDE s podporou Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Súbor s nahrávkou: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
piatok, september 1, 2023