Slovenská mozaika s Prof. J. Leikertom 22.11.2015

   Slovenská mozaika v  nedeľu   22. 11. 2015 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

       Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesor Jozef Leikert, dekanom katedry Masmédií,     Paneurópskej VŠ v Bratislave, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939    a sám bol účastníkom v sprievode študentov 17. novembra 1989 na pražskom Albertove.

                                                     

                                                                www.zet.cz<http://www.zet.cz>

                      Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                       Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ