Slovenská mozaika s režisérom Vladom Ruskom

Slovenská mozaika 08. 03.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  divadelný a rozhlasový režisér Vlado Rusko. Porozpráva nám o svojich cestách z rodného Slovenska do Prahy, ktoré podnikol najprv ako študent DAMU, neskôr už pracovne ako  režisér. Dnes žije Vlado Rusko v Prahe,  je renomovaným rozhlasovým režisérom a realizuje sa vo viacerých umeleckých oblastiach. V rozhovore zaspomína aj na svojho otca,  režiséra Vladmíra Ruska, ktorý celý život pôsobil v Slovenskom rozhlase.                   

                           

 Krst CD „Bruško, bruško, kto v tebe býva“ v réžii Vlada Ruska. Foto archiv BONA FIDE                                     

  Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR