Slovenská mozaika s riaditeľkou SI v Prahe Ľubicou Krénovou

Slovenská mozaika 13. a  14.  marca  2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                              

Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude divadelná historička a teatrologička Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. V súčasnosti je riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe a pôsobí ako kultúrny atašé Slovenskej republiky v ČR. 

 

 

 

 Pre Rádio Z ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry  ČR,  Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.