Slovenská mozaika s riaditeľkou SI v Prahe Ľubicou Krénovou

 Slovenská mozaika  v Rádiu Zet 16. 6. 2023 o 15:20 h. s riaditeľkou SI v Prahe Ľubicou Krénovou, ktorá nás pozve do nových výstavných priestorov Slovenského inštitútu v Prahe v Hybernskej ulici č. 1  na výstavu divadelných a filmových kostýmov Alexandry Gruskovej, Kataríny Hollej a Kataríny Štrbovej Bielikovej Tri Dámy Česko – Slovenského Kostýmu 

 

Vyrobilo  BONA FIDE z.s. s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR .