Slovenská mozaika s Tomášom Tuhým,veľvyslancom ČR na Slovensku

Slovenská mozaika  05. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude J. E. veľvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý. Generálporučík Mgr. Bc. Tomáš Tuhý PhD., MBA zastával pozíciu policajného prezidenta. V novembri 2018 nastúpil pán Tomáš Tuhý na Ministerstvo zahraničných vecí ČR a 28. novembra 2018 odovzdal prezidentovi SR poverovacie listiny. Týmto aktom oficiálne zahájil svoje pôsobenie vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku.

                                         

                                                                 http://www.radiozet.cz/

 

 

          Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR, ÚSŽZ a ÚV ČR