Slovenská mozaika s umeleckým fotografom Mirom Švolíkom

Slovenská mozaika  11. - 12.  9. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

Hosťom Slovenskej mozaiky  je umelecký fotograf Miro Švolík. Fotografiu študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave  a na Katedre fotografie na FAMU v Prahe (1981 - 87). Bol vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2018 je vedúcim ateliéru fotografie na vysokej umeleckej skole Art & Design Institut v Prahe.  Hlavná časť jeho fotografickej tvorby býva charakterizovaná ako aranžovaná, inscenovaná fotografia. Najčastejšie zobrazuje ľudské postavy a ich detaily. Svoje témy spracováva aj fotografickou kolážou a montážou. V roku 1990 získal cenu Young Photographer v International Center of Photography v New Yorku. Jeho fotografické práce sú zastúpené v mnohých zbierkach u nás i vo svete, napr. V UPM v Prahe, v MOMA v New Yorku.

Pre Rádio Z Slovenskú mozaiku pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR,  Úradu vlády ČR a Úradu  pre Slovákov žijúcich v zahraničí.