Slovenská mozaika - Uplynulo 170 rokov od smrti Jána Kollára.

Pri príležitosti 170 výročia  od smrti Jána Kollára sa konala pri jeho hrobe na Olšanskom cintoríne v Prahe spomienková akcia k ucteniu jeho pamiatky. Pripravila ju spoločnosť Jána Kollára v Prahe,  pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Rastislava Káčera .  Svojho rodáka si prišli uctiť aj obyvatelia Mošoviec, v ktorých sa Ján Kollár narodil a prežil svoje detstvo.

Ján Kollár bol  slovenský politik, básnik, spisovateľ, evanjelický kňaz, jazykovedec,  ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu. Táto Slovenská mozaika bude venovaná  Jánovi Kollárovi.