Slovenská mozaika v nedeľu 16. 9. 2018 o 9:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, lekár, výskumný pracovník, ale aj dobrovoľník a cestovateľ. Porozpráva nám o svojej práci, o výskumných výpravách,  ale aj o tom,  čo ho priviedlo k spolupráci  na Castlemanovej chorobe.  Oslovil ho príbeh úspešného športovca, medika Davida Fajgenbauma,  ktorý dostal  Castlemanovu chorobu, takmer umrel,  ale po ústupe príznakov začne organizovať výskum Castlemanovej choroby. Viac info na: www.cdcn.org

            

              David Fajgenbaum pred chorobou, počas choroby a v súčasnosti.

                                                     http://www.zet.cz/
                                                          alebo 101,

            Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

 

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
nedeľa, september 16, 2018