Slovenská mozaika venovaná 140 výr. narodenia M.R.Štefánika

Slovenská mozaika  18. a 19. júla 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET  bude venovaná 140. výročiu narodenia generála  M. R. Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik je nesporne jedna z najvýznamnejších postáv novodobých slovenských dejín. V ankete o najvýznamnejšieho Slováka sa ocitol na prvom mieste. Bol prvým Slovákom, ktorý obdivuhodnými diplomatickými krokmi priamo i nepriamo vplýval na európsku politiku svojej doby a táto jeho činnosť svojim dosahom ďaleko prerástla rámec česko-slovenských záujmov. Slovák, ktorý sa popri T. G. Masarykovi a Edvardovi Benešovi najviac zaslúžil o vznik Československa. Jeho krátky, ale na činy bohatý život sa odohrával takmer na všetkých svetových kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom, publicistickou činnosťou, vedeckou a spoločenskou aktivitou. Vedel sa uplatniť ako astronómom, vojak – letec, či bystrý diplomat so zmyslom pre predvídavosť. Hneď po jeho tragickej smrti sa mu stavali pomníky a odhaľovali pamätné tabule. Pomenovali sa po ňom ulice a námestia, vojenské útvary a kasárne, inštitúcie, školy, významné stavby. Ani štyridsať rokov komunizmu, ktorý sa pokúšal vymazať jeho pamiatku z vedomia národa na tom nič nezmenilo. Po novembri 1989 sa na Slovensku, ale aj v Česku  Štefánik objavil ako keby tu bol stále prítomný. Je to dôkaz, že tu bol a ostal v povedomí ako symbol slobody v ťažkých časoch totality.

V úvode prehovorí predseda Spoločnosti generála M.R. Štefánika v Prahe  Dr. Vojtech Čelko,  potom bude nasledovať komponovaná časť o živote a význame osobnosti M.R. Štefánika.

 

                              

                                                                                                                         

                                                http://www.zet.cz/  alebo 101,1 FM

       Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ