Slovenská mozaika venovaná Milanovi Lasicovi

Slovenská mozaika  24. a  25.  júla 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    

Dnešná SM bude venovaná spomienke na Milana Lasicu.   Pri vyslovení jeho mena sa nám okamžite vynára celé spektrum tvorby tohto výnimočného umelca a človeka. Viac ako pol     storočie zabával inteligentným humorom generácie divákov na Slovensku i v Čechách. 18. júla 2021 sa naposledy uklonil divákom  a nenávratne odišiel.....