Slovenská mozaika_Významné osobnosti českej národnosti vo Zvolene

Slovenská mozaika   5.  8. 2023 -   Významné osobnosti českej národnosti  vo Zvolene- pridaný premierový diel na web. stránky. 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré po vzniku Československej republiky pôsobili v tomto regióne.

 

Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, august 5, 2023