Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe v Slov. mozaike

  Slovenská mozaika 26. a 27. 2. 2022 od 7:00 - 8:00 h. v  Rádiu Z.                                                          

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si v tomto roku pripomína významné jubileum, 75. výročie svojho vzniku. Pri mikrofóne privítame  biskupa Mariána Čopa, zborového farára Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe. Priblíži nám históriu cirkevného zboru, jeho poslanie a zloženie.  Zodpovie akú úlohu zohráva v dnešnej dobe cirkev a ako  vníma postavenie kňaza v dnešnej spoločnosti?

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe