STRETNUTIE SO SLOVENČIOU

Srdečne pozývame na pásmo detskej poézie  poézie Milna Rúfusa

  Krásna atmosféra pri  pásme Rúfusových rozprávok