Večnosť v sekundách online

20.10.2020 sme so študentami 3. ročníka  Gymnázia E. Krásnohorké v Prahe 4 realizovali podľa koronavírových opatrení 1x prednášku a besedu online. Prednášal prof. PhDr.Jan Rychlík, PhDr. Vojtech Čelko poslal študentom písomný  príspevok o štúdiu  M.R.Štefánika v Prahe a činnosti  v spolku Detvan,  BONA FIDE  doručí do Gymnázia E. Krásnohorskej  CD Večnosť v sekundách.  Študentov beseda zaujala a tešia sa na CD o M.R.Štefánikovi, ktoré dostannú ako študijný materiál.

  prof.Jan Rychlík