Veľkonočná Slovenská mozaika

Slovenská mozaika bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV ČR  nám priblíži význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .  V dnešnej dobe prežívame  väčšinou Veľkonočné sviatky   bez zvykov a tradícií. Momentálne však  sú vďaka pandémii  koronavíru COVAD 19 výnimočné aj vo svojej izolácii bez veľkonočných obradov.