Vianoce v SM 25. 12. 2021 o 9:30 na Rádiu Z

Vianoce sú najočakávanejšie sviatky v roku, kedy sa predsa len dokážeme na chvíľu zastaviť a vychutnať si vzácne okamžiky sviatočnej atmosféry v rodinnom kruhu. Vypočujte si v relácii i príbeh Vianočný blázon, ktorý sviatočné chvíle umocní.   

   Pre Rádio Z   ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ