Zrod komedianta

K 20 výročiu vzniku BONA FIDE sme  pre naših členov,  priateľov a pre všetkých milovníkov divadla a  kulúry  pripravili inscenáciu Zrod komedianta. 

Zrod komedianta,  skúšali  v dobe  pandémie  zakladajúci členovia pražského spolku BONA FIDE,  Markéta Pellarová - Češka  a Richard Trsťan  - Slovák,  obidvaja absolventi herectva na katedre bábkového a alternatívneho divadla na pražskej DAMU. Majú v ňom šancu podporiť jedinečný fenomén dvoch národov ktoré si dokážu veľmi dobre jazykovo porozumieť.

K hereckému tímu sa pridal  muzikant, gitarista Milan Migel Horvát – Róm,  výtvarníčka  Milena Dubšíková – Češka žijúca v Španielsku a režisér slovenského pôvodu Ján Sebechlebský, žijúci v Prahe.   Praha sa stala miestom, kde sa spoločne  v dobe celosvetovej pandémie stretli a pokúsili sa nestratiť nádej.

Predstavenie vzniklo s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.