ladislav-chudik-1924-2015-autogram-originalni-podpis-na-karticce-90256247.jpeg