17. november

17.november

Slovenská mozaika   20.11. 2014  v Studiu ZET na rádiu BBC,

bude venovaná 17. novembru. Čo sa v dramatických dňoch roku 1939 a 1989 udialo,  sa porozprávame s profesorom Jozefom Leikertom, dekanom katedry Masmédií, Paneurópskej VŠ v Bratislave, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939 a sám bol účastníkom v sprievode študentov 17. novembra 1989 na pražskom Albertove

.