17. november 1939

Slovenská mozaika s Prof J. Leikertom

   Slovenská mozaika v  nedeľu   22. 11. 2015 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

       Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesor Jozef Leikert, dekanom katedry Masmédií,     Paneurópskej VŠ v Bratislave, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939    a sám bol účastníkom v sprievode študentov 17. novembra 1989 na pražskom Albertove.