1.týždeň čítania deťom v SR

1.týždeň čítania deťom v SR

Slovenská mozaika   18. 6. 2015  od 15:05  na Rádiu  ZET

 Prvý júnový týždeň na Slovensku sa niesol v znamení čítania. O.z. CSČD zorganizovalo 1. týždeň čítania deťom v SR, do ktorého sa zapojil celý rad knižníc . Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR pán Andrej Kiska, ktorý prišiel čítať deťom do DFNsP v Bratislave.