.....a nezabudnina labute!

Slovenská mozaika s Ing. Petrom Juščákom 9.10,2016 na Rádiu ZET

       Slovenská mozaika v  nedeľu  9. 10.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

  Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Peter Juščák,, šáfredaktor časopisu Pamäť národa, reportér a spisovateľ.     

        Vlani mu vyšla kniha o osudoch ľudí odvlečených do ruských gulagov s názvom  ...a nezabudni na labute! 

                                                Minulý týždeň ju prezentoval v Slovenskom inštitúte v Prahe!