Aktuality

Slovenská mozaika s riaditeľkou SI v Prahe Ľubicou Krénovou

Slovenská mozaika 13. a  14.  marca  2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                              

Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude divadelná historička a teatrologička Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. V súčasnosti je riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe a pôsobí ako kultúrny atašé Slovenskej republiky v ČR. 

 

Slovenská mozaika s PhDr. Helenou Noskovou CSc.

Slovenská mozaika 27. 2. o 7:30 hod.  a  28.  2.  o 7:00 hod. v Rádiu Z . Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude PhDr. Helena Nosková, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Do Prahy na Filozofickú fakultu UK prišla študovať v roku 1967 a od tej doby v tomto meste žije a pracuje. Okrem vedeckej činnosti sa venuje aj krajanskému životu. Je predsedníčkou spolku DOMUS v ČR a šéfredaktorkou časopisu Listy.  Prednedávnom prepojila svoju profesiu historika s krajanskými aktivitami a vznikol projekt, ktorý dokumentuje slovenské hroby v českých cintorínoch.

Stránky