Aktuality

Slovenská mozaika s Mgr. E. Matiskovou 20. 11.2016 na Rádiu ZET

  Slovenská mozaika v  nedeľu  20. 11.  2016 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo  Zvolene.     Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré bezprostredne  po vzniku Československej republiky                                                                          v r. 1918  pôsobili v tomto regióne.

                                                

Slovenská mozaika s Petrom Juščákom 9.10.2016 o 9:00 a 15:00 hod.

  Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Peter Juščák,, šáfredaktor časopisu Pamäť národa, reportér a spisovateľ.     

        Vlani mu vyšla kniha o osudoch ľudí odvlečených do ruských gulagov s názvom  ...a nezabudni na labute! 

                                                Minulý týždeň ju prezentoval v Slovenskom inštitúte v Prahe!

 

                                         

Stránky