Aktuality

Slovenská mozaika s Prof. J. Leikertom 22.11.2015

   Slovenská mozaika v  nedeľu   22. 11. 2015 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

       Hosťom Slovenskej mozaiky bude profesor Jozef Leikert, dekanom katedry Masmédií,     Paneurópskej VŠ v Bratislave, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939    a sám bol účastníkom v sprievode študentov 17. novembra 1989 na pražskom Albertove.

                                                     

Slovenská mozaika s Hanou Gregorovou 8. 11. 2015

   Slovenská mozaika v  nedeľu   8. 11. 2015 o 9:00  a  o 15:00 na Rádiu ZET

 Hosťom Slovenskej mozaiky bude  pani Hana Gregorová, československá herečka, divadelná režisérka,

                                             principálka a riaditeľka Divadla  Radka Brzobohatého v Prahe

                                                          

Slovenská mozaika 1. 11. 2015 - Ľudovít Štúr

   Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 11. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Relácia  bude  o Ľudovítovi  Štúrovi, národnom buditeľovi a kodifikátorovi spisovnej  slovenčiny, prvom slovenskom  intelektuálovi, ktorý vstúpil do politiky s úmyslom robiť ju  profesionálne,   28.  októbra uplynulo 200 rokov od jeho narodenia.

                                                                         

Slovenská mozaika 25. 10. 2015 s prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom

 

                                                     

                       Slovenská mozaika v  nedeľu   25. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom  Slovenskej mozaiky bude   prof. Dr. Ing.  Viliam Pichler, dekan Lesníckej fakulty

                                                      Technickej univerzity vo Zvolene.

 

18. 10. 2015 Slovenská mozaika - Štyri oriešky pre Prahu

Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

  Štyria slovenskí ilustrátori,  tvorcovia cien Zázračný oriešok,  spoločnou výstavou „4 štyri oriešky pre Prahu“,       

                         prezentujú svoje diela v Múzeu hl. m. Prahy.  V Slovenskej mozaike prinesieme rozhovor

                                     s M. Matlovičovou, V. Králom, D. Olejníkovou a M. Koptákom

                                                        

Stránky