Aktuality

Slovenská mozaika 27.9.2015 9:00 Milota Havránková

V novom vysielacom čase sa  stretneme s profesorkou  Milotou Havránkovou, umeleckou fotografkou,   ktorá neustále  experimentuje, láme tradície, mení rukopis i výrazový slovník svojej tvorby. Ako prvá fotografka na Slovensku získala cenu Krištáľové krídlo za výtvarné umenie a SEDF jej udelil cenu Osobnosť výtvarnej fotografie.

                                                  Foto. M. Havránková

Slovenská mozaika v nedeľu 13. 9. 2015 od 9:00 na Rádiu ZET

V novom vysielacom čase relácie Slovenská mozaika  navštívime kráľovské mesto Zvolen, ktoré je už od stredoveku spojované lesníctvom. V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene nám jeho riaditeľka Mgr. Ľ. Miľanová predstaví krásne okolie tohto kráľovského mesta   ale tiež   priblíži a vedecké a historické aktivity múzea.

 Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

 Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

Slovenská mozaika_6.9.2015

 

bude venovaná  kúpeľom.  Po úspešnej knihe Slavné lázně Čech,Moravy a Slezka, prichádza na trh publikácia Slávne kúpele Slovenska. Kniha vyšla v nakladateľstve Foibos Books a  s jej editorom,  profesorom Matúšom Dullom  na projekte pracovalo 16 autorov. Druhá časť Slovenskej mozaiky bude venovaná termálnym prameňom na Žitnom ostrove

         

Stránky