Aktuality

Slovenská mozaika 1. 11. 2015 - Ľudovít Štúr

   Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 11. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

Relácia  bude  o Ľudovítovi  Štúrovi, národnom buditeľovi a kodifikátorovi spisovnej  slovenčiny, prvom slovenskom  intelektuálovi, ktorý vstúpil do politiky s úmyslom robiť ju  profesionálne,   28.  októbra uplynulo 200 rokov od jeho narodenia.

                                                                         

Slovenská mozaika 25. 10. 2015 s prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom

 

                                                     

                       Slovenská mozaika v  nedeľu   25. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom  Slovenskej mozaiky bude   prof. Dr. Ing.  Viliam Pichler, dekan Lesníckej fakulty

                                                      Technickej univerzity vo Zvolene.

 

18. 10. 2015 Slovenská mozaika - Štyri oriešky pre Prahu

Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

  Štyria slovenskí ilustrátori,  tvorcovia cien Zázračný oriešok,  spoločnou výstavou „4 štyri oriešky pre Prahu“,       

                         prezentujú svoje diela v Múzeu hl. m. Prahy.  V Slovenskej mozaike prinesieme rozhovor

                                     s M. Matlovičovou, V. Králom, D. Olejníkovou a M. Koptákom

                                                        

Stránky