Aktuality

Slovenská mozaika 18.6.2015 - 1. týždeň čítania deťom v SR

Slovenská mozaika   18. 6. 2015  od 15:05  na Rádiu  ZET

 Prvý júnový týždeň na Slovensku sa niesol v znamení čítania. O.z. CSČD zorganizovalo 1. týždeň čítania deťom v SR, do ktorého sa zapojil celý rad knižníc . Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR pán Andrej Kiska, ktorý prišiel čítať deťom do DFNsP v Bratislave.

Slovenská mozaika 4.6.2015 Slovenské pamiatky UNESCO

    Slovenská mozaika   4. 6. 2015  od 15:00 hod. na Rádiu  ZET

 

V prvej časti sa s PhDr. Milenou Blažkovou porozprávame o hmotných pamiatkach na Slovensku, zapísaných do Kultúrneho  svetového dedičstva UNESCO. V druhej časti nám interpret a výrobca fujár Dušan Holík z Očovej predstaví fujaru, ktorá bola  v novembri 2005 v Paríži zapísaná  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

                                                              

Slovenská mozaika 21. 5. 2015 na Rádiu ZET

Pred 25 rokmi navštívil bývalé Československo pápež Ján Pavol II. V prvej časti SM si pripomenieme  jeho návštevu a v rozhovore s režisérom  Petrom Weincillerom predstavíme divadelnú  hru Lúče otcovstva od Karla Wojtylu, ktorú naštudovali v slovenskej premiére bratislavského divadla  Coloráto.V druhej časti Slovenskej mozaiky sa stretneme s prof. Jaroslavom  Vodrážkom, organistom, skladateľom a  majstrom improvizácie, ktorý pokorne poslucháčom sprostredkováva to, čím je jeho duša plná….

Stránky