18. 10. 2015 Slovenská mozaika - Štyri oriešky pre Prahu

Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

  Štyria slovenskí ilustrátori,  tvorcovia cien Zázračný oriešok,  spoločnou výstavou „4 štyri oriešky pre Prahu“,       

                         prezentujú svoje diela v Múzeu hl. m. Prahy.  V Slovenskej mozaike prinesieme rozhovor

                                     s M. Matlovičovou, V. Králom, D. Olejníkovou a M. Koptákom

                                                        

                                                                   www.zet.cz<http://www.zet.cz>

                      Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                       Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ