Slovenská mozaika 25. 10. 2015 s prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom

 

                                                     

                       Slovenská mozaika v  nedeľu   25. 10. 2015 od 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET

           Hosťom  Slovenskej mozaiky bude   prof. Dr. Ing.  Viliam Pichler, dekan Lesníckej fakulty

                                                      Technickej univerzity vo Zvolene.

 

                                                            www.zet.cz<http://www.zet.cz>

        

                      Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na   http://www.bonafideos.cz/

                       Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ