Slovenská mozaika s Ľubicou Kepštovou a časopisom Slniečko

Slovenská mozaika 29. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET  

Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľka, poetka a prekladateľka Ľubica Kepštová Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pôsobila ako pracovníčka knižnice domu detí a mládeže . V súčasnosti  je šéfredaktorkou detského časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.  .  V dnešnej Slovenskej mozaike nám predstaví  historický vznik, vývin slovenského detského časopisu Slniečko i jeho a súčasnú  podobu.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na:

                                                      

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na :

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou MK ČR,  ÚV ČR a ÚSŽZ

 

Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
nedeľa, september 29, 2019